Kategori / Industri

Hanterar ditt företag gods, material eller paket löpande så finns högkvalitativa rullbanor att tillgå. Fundera igenom företagets behov och kontakta en leverantör av rullbanor. Hanterar ni tungt gods och pallgods eller rent av lätt gods eller någonstans mittemellan? Det finns rullbanor för alla behov och önskemål. En lösning kan skräddarsys helt utifrån era krav och vad som efterfrågas.
Rullbanor kan vara drivna på olika sätt.

För vissa behov kanske en odriven rullbana är det bästa alternativet, medan andra verksamheter kan kräva en kedjedriven rullbana alternativt flatremsdriven. En transportrullbana kanske är vad som krävs för den typ av produkter som hanteras i ditt företag? Rullbanor kan tillverkas med plast- eller stålrullar, vilken typ av rullbana som passar ditt företag beror på arbetsplatsens utformning och hur er hantering ser ut.

Transportera gods på rullbanor

Anlita ett företag som specialiserat sig på rullbanor och lär mer samtidigt som du får just den rullbana som passar ditt företags sätt att hantera gods, material, produkter och paket, med mera. Förutom att rullbanor kan vara drivna på olika sätt och gjorda av olika typer av material så kan de göras både mobila och flexibla.

Underlätta hanteringen av till exempel material på din arbetsplats och beställ en rullbana som anpassats efter ert sätt att arbeta. Arbetet kan utföras mer effektivt och bidra till ökad produktivitet. Den intiala invisteringen kan slås ut på flera år. Samarbeta med något av alla de företag som säljer rullbanor och kom fram till den lösning som fungerar bäst hos er. Få arbetet utfört snabbare och dessutom utan onödigt många tunga lyft. Du sparar både tid, pengar och kraft med en rullbana.

Mycket av den projektering och planering som det innebär att färdigställa en tomt eller ett område för byggnation kan man som lekman utföra på egen hand. Ju mer erfarenhet man har inom området, även om det är på en icke-professionell nivå, desto fler av uppgifterna klarar man av själv.

Bergsprängning utgör dock ett tydligt och viktigt undantag från det som en lekman bör ta sig för på egen hand. Den främsta anledningen är naturligtvis de mycket höga säkerhetskrav som gäller vid bergsprängning och liknande uppgifter, som exempelvis knackning.

Att anlita en erfaren och skicklig yrkesman för bergsprängning är därför inte bara att rekommendera ur säkerhetssynpunkt, utan också sedan länge ett krav enligt svensk lag. En bergsprängning utförs av en utbildad och erfaren yrkesman som tar ansvar för att lagar och säkerhetsföreskrifter följs.

Totalentreprenad vid bergsprängning.

Inte så överraskande blir det en del restavfall vid en bergsprängning, och detta avfall består till största delen av tunga och grova stenblock som måste fraktas bort. Ett tips för dig som letar efter hjälp med sprängning av berg är därför att vända dig till en entreprenör som tar hand om hela kedjan från sprängning till bortforsling av överblivet material.

Stenbumlingar på uppemot två ton kan nämligen visa sig svåra att köra iväg i en mindre personbil. Etablerade firmor för bergsprängning har i regel tillgång till en maskinpark där även de allra största stenarna enkelt kan forslas bort från platsen där sprängningen har genomförts. Dessutom går det fortare att anlita någon som tar ansvar för hela projektet istället för att använda sig av flera aktörer för ett och samma projekt.